Kontakt na odborníky

Kontakt na odborníky

Dětské krizové centrum

Kontakt pro problematiku rizik kyberprostoru

+420 778 510 510

Národní ústav duševního zdraví

Projekt pro potenciální i reálné predátory

Odborný poradce

Kamil Kopecký

Vedoucí projektu E-BEZPEČÍ a pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci

info@e-bezpeci.cz