Kontakt na odborníky
Dětské krizové centrum
Kontakt pro problematiku rizik kyberprostoru
+420 778 510 510
Národní ústav duševního zdraví
Projekt pro potenciální i reálné predátory
Odborný poradce
Kamil Kopecký
Vedoucí projektu E-BEZPEČÍ a pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci
info@e-bezpeci.cz